Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítással kapcsolatos változásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 15. napi hatállyal módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet értelmében a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kötött bel- és külterületi ingatlanok esetében, ahol az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz egyedi, zárt rendszerű szennyvízaknákban kerül elhelyezésre, csak az önkormányzattal szerződésben álló, erre külön környezetvédelmi és hatósági engedéllyel rendelkező közszolgáltató szippanthatja ki, illetve szállíthatja el a keletkező szennyvizet.

A kijelölt szolgáltató:

KALICKA-FUVAR 2018 Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidítve: KALICKA-FUVAR 2018 Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-194872
Adószám: 26495341-2-13
Székhely: 2316 Tököl, Csépi út 140.

A szennyvíz szippantási igényeket az alábbi telefonszámon lehet bejelenteni:
06-70/2940423

A szolgáltató a megrendelt szállítást a bejelentéstől számított 72 órán belül elvégzi. Amennyiben a szolgáltatás elvégzésére nyitva álló határidő vasárnapra vagy jogszabályban meghatározott munkaszüneti napra esik, a szolgáltatás a soron következő munkanapon kerül elvégzésre.

A szolgáltatás díja (melyről a szolgáltató minden esetben számlát állít ki):

  • Természetes személy ingatlantulajdonos részére (begyűjtés, szállítás, kezelés):

2.500 Ft/m3 + ÁFA

  • Nem természetes személy ingatlantulajdonos részére (begyűjtés, szállítás, kezelés):                                 
  • 4.700 Ft/m3 + ÁFA

Tájékoztatjuk az érintett ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybevételére, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
A szolgáltatással kapcsolatos részletekről szükség esetén a Közszolgáltató, illetve az Önkormányzat nyújt részletesebb tájékoztatást.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Előző cikkTÁJÉKOZTATÓ RSD Üdülőterületi csatornabekötéshez!
Következő cikkA fűtési szezonnal kapcsolatos feladatok