Tájékoztatás deviza számláról

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó euró vagy amerikai dollár devizanemben történő megfizetésének lehetőségéről


Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.


Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben
vagy teljes egészében devizában érkezik be.
A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség –
elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő
helyi iparűzési adó befizetését. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető.

A Magyar Államkincstár által Szigetcsép Községi Önkormányzat részére erre a célra nyitott számlájának adatai, melyre utalásaikat teljesíthetik:
Önkormányzat neve:    SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Számla száma: 10023002-00005019-02120011
Számla IBAN száma:   HU07 1002 3002 0000 5019 0212 0011

Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.


A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank
mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján
jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat –
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt
összeget tünteti majd fel befizetésként az adózó adószámla kivonatán az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt
forintösszeget.


Felhívjuk figyelmüket, hogy a devizában megfizetett helyi iparűzési adó
megfizetésének napja
a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi
iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja
, azaz az ilyen
jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!


Tisztelettel: 

Önkormányzati AdóhatóságElőző cikkRÁCKEVEI KORMÁNYABLAK ÁTMENETILEG NEM FOGAD ÜGYFELEKET
Következő cikkTÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről 2023