SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS

„SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00409 azonosító számú projekthez való csatlakozásról tájékoztató

 

Kedvezményezet neve: Szigetcsép Községi Önkormányzat

A projekt megnevezése: „SZIGETCSÉP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS”

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00409

Támogatás összege: 6.000.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018.06.30.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény által megteremtett törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza.

AZ Mötv. 114. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (azaz az önkormányzati ASP rendszerhez).

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.

A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

A program eredményeként megvalósult az ASP Kormány rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése, az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi munkaállomás biztosítása, üzembe állítása.

Lebonyolításra került az előírt adattisztítás, majd a megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migrációja/adatbetöltése az egyes szakrendszerek tekintetében. Az adat-migrálást követően megtörtént a szakrendszerek tesztelése, és a fokozatos éles üzemmódra állás.

Az ASP rendszer bevezetése és használata indokolttá tette, hogy felülvizsgálatra kerüljenek a Hivatal egyes szabályzatai és rendeletei, melyeknek módosítása megtörtént.

Előző cikkAdatkezelési tájékoztató: Térfigyelő kamerás megfigyelés
Következő cikkSzigetcsép Községi Önkormányzat Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata