MAGYAR FALU PROGRAM: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építse/felújítása

Kedvezményezett neve: Szigetcsép Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása-2022 MFP-UHK/2022 pályázat keretében
Projekt címe (azonosító száma): Szigetcsép, Dunasori bekötőút felújítása (3365547463)

Szerződött támogatás összege: 10 985 550 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

A felújításra tervezett útszakasz a Dunasori bekötőút Duna part felé eső, leromlott műszaki állapotú 624 m hosszú szakasza, mely a teljes hosszának kb. a 70 %-a. A Dunasori bekötőút utolsó, jelentősebb felújítása az 1990-es évek végére tehető, melynek során a kátyúzást követően új két rétegű felületi bevonatot kapott az útpálya. Ezt követően csak kátyúzás és felületkiegyenlítés történt a rendelkezésre álló önkormányzati forrás mértékétől függően. A Duna partra merőleges, önkormányzati tulajdonú Dunasori bekötő út funkciója a Dunasor - mint a Duna part mentén húzódó helyi közút - által kiszolgált üdülőterület bekötése a település fő közlekedési útvonalába, a Fő utcába, mely a Csepel-sziget É-D-i irányú főútvonalának, az 51107 jelű országos közútnak a szigetcsépi belterületi szakasza. Településünk lakosai és az önkormányzat is kiemelt célnak tartja a településen a közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő úthálózat kialakítását . A tervezett útfelújítás a lakosság, az üdülő népesség és az érintett a gazdasági szereplők érdekeit egyaránt szolgálja. Pályázatunk célja a településünk közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférésének javítása.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.10.31.

Előző cikkMAGYAR FALU PROGRAM: Óvodai játszóudvar fejlesztése