Kisadózó vállalkozók tételes adójának szabályai az iparűzési adóban 2022.09.01-től

A Kormány 2022.07.12-én elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítását. Az új Kata szabályai 2022. szeptember 1-én hatályba lépnek. 


Az elfogadott módosítások alapján jelentősen szűkül a Kata választására jogosultak köre.

Az új szabályozás kizárólag:

  • a lakossági megrendelőktől bevételt szerző, csak a lakosság részére saját szolgáltatást
  • nyújtó, terméket értékesítő,
  • főfoglalkozású,
  • egyéni vállalkozóknak engedi meg a Kata választását.


Az új Katásoknak fentiek alapján csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivételt képeznek a taxis személyszállítást végzők.


Ez azt jelenti, hogy egyéni cég, magánszemély taggal rendelkező Kkt. és Bt., ügyvédi iroda a jövőben nem katázhat, mint ahogyan egyéni ügyvéd, őstermelő, állatorvos, közjegyző, szabadalmi ügyvivő és bírósági végrehajtó sem élhet a kedvező adózási lehetőséggel. Az egyébként szervezeti és tevékenységi forma tekintetében Kata választására jogosult olyan személyek sem katázhatnak majd, akiknek belföldi vagy külföldi céges megrendelőjük (megrendelőik) is van(nak).


Nem lesz lehetőség arra sem, hogy a Katát mellékfoglalkozásként válassza valaki.


Akik kikerülnek az „új KATA” hatálya alól, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében helyi iparűzési adó vonatkozásában adóelőleget kötelesek bejelenteni. Ugyanis a vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. Ennek a - nem jogvesztő - bejelentésnek a határideje: 2022. szeptember 15-e! Aki a változásokat követően a Kata-alanyiság feltételeinek megfelel, az augusztus 1-től szeptember 25-ig jelentheti be ezt a választását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, az e célra rendszeresített nyomtatványon. Az adóalanyiság a bejelentést követő hónap első napjával jön létre.

Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy nem elegendő a NAV- nál választani a kisadózó vállalkozók tételes adóját, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati adóhatóságnak!


Fenti bejelentési kötelezettségek megtételét (adóelőleg nyilatkozat valamint iparűzési adóban tételes adózás választása) az Elektronikus Önkormányzati Portálon az adózó vagy meghatalmazottja tudja indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.


Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás. Az elektronikus bejelentkezés és Szigetcsép Községi Önkormányzat kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben az Ágazat: „ADÓÜGYEK” és ügytípus „ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK” között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be. („ASP_ADO_BEJ” számú nyomtatvány).


Az iparűzési adóbevallás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül nyújtható be, az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány pedig kizárólag elektronikus úton nyújtható be, kifejezetten az önkormányzati adóhatósághoz.

Míg a választásról szóló nyilatkozatokat legkésőbb 2022. szeptember 25-ig kell benyújtani a NAV-hoz, addig a jelzett bejelentkezési, bejelentési nyomtatványon, a kisadózó vállalkozók tételes adója hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, azaz 2022. október 15-ig kell bejelenteni az önkormányzati adóhatóság számára. A határidő jogvesztő, így érdemes figyelni a határidő pontos betartására!

 

 

OHP ügyindítás honlap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: CSEPONKORM

KRID azonosítója: 757456392

ePapír benyújtás: Címzett: Szigetcsép Községi Önkormányzat 

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek https://epapir.gov.hu/

Előző cikkTájékoztató földi szúnyoggyérítésről 2022.07.19.
Következő cikkTELEKADÓ MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELEM