Karácsonyi utalványosztás

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 10/A. §-a alapján úgy dönt, hogy karácsonyi támogatást biztosít vásárlási utalvány formájában az


  • Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött állandó lakosok (65 év felettiek)
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket nevelők
  • Saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodók
  • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  • Gyermekek otthongondozási díjában részesülők
  • Tárgyévben települési támogatásban részesültek


részére az Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszegének terhére.

Az utalványokat a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal két munkatársa viszi házhoz minden érintett lakos részére. Az utalvány átvételét a jogosultnak, illetve meghatalmazottjának aláírásával a helyszínen igazolnia szükséges.

Az utalványok kézbesítésére várhatóan 2021.12.04 – 2021.12.10. között történik.

Az esetleges akadályoztatás esetén az utalvány átvételére a Polgármesteri Hivatalban (ügyfélfogadási időben) személyesen vagy meghatalmazás útján nyílik lehetőség.


Áldott, Békés, Egészségben Gazdag Ünnepeket kíván a

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Előző cikkDr. Szekszárdi Margit Hajnalka rendelési elérhetőségében történt változásról.
Következő cikkIgazgatási szünet 2021