A helyi iparűzési adóval érintett, naptári évvel egyező üzleti éves adózók és magánszemély adózók figyelmébe

Figyelemfelhívás !


A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti jogszabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33. § (4)-(5) szerint:

(4) Az adózó 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (2020. szeptember 15-ig) nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét (2020. márciusi előleg) kell megfizetni.

Azaz, amennyiben adózó a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem nyújtja be a bevallását (naptári évvel egyező üzleti éves 2020. szeptember 15-ig), akkor az első (naptári évvel egyező üzleti éves adózó esetében 2020. szeptember 15-én esedékes) adóelőleg-részletként az adózó nem vallhat be más összeget, mint az előző – korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét. Amennyiben az adózó mégis így tesz, vagy nem jelez összeget, akkor a bevallása hibás. Mindez a NAV19HIPA kitöltési útmutatójának VIII.2. pontjában is megerősítésre kerül.

A helyi adóhatóság kizárólag a 2020. márciusi előleget fogadhatja el 2020. szeptember 15-ig esedékes előlegként is!

Előző cikkTájékoztatás útfelújításról
Következő cikkHázhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje