Álláspályázati felhívás - közművelődési szakember

            ÁLLÁSPÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

 Szigetcsép Községi Önkormányzat pályázatot hirdet

 közművelődési szakember

 munkakör betöltésére.

 A jogviszony időtartamahatározatlan idejű, 3 hónap próbaidő kikötésével

 Foglalkoztatás jellegerészmunkaidő (heti 20 órás)

 A munkavégzés helye: - Közösségi Színtér (Művelődési Ház) 2317 Szigetcsép

                                         Szabadság u. 67.

 •  Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2317 Szigetcsép

                                          Szabadság u. 2.

 Ellátandó feladatok:

 • A település közösségi, kulturális programjainak szervezése, lebonyolítása a lakosság valamennyi korosztályának igényeit figyelembe véve.
 • Önkormányzati rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása.
 • Közreműködés rendezvények támogatása kapcsán pályázatok benyújtásában, elszámolásában.
 • Együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézettel, helyi szervezetekkel, intézményekkel.
 • Közösségi színtérben a közművelődési feladatok ellátása.
 • Az önkormányzat helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletében foglaltak érvényre juttatása.
 • Közösségi média kezelése.

 Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadók. Munkába járás költségére támogatás nyújtása, rugalmas munkaidő beosztás, cafetéria.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Közművelődési szakképzettség/közművelődési és közönségkapcsolati szakember szakképesítés,
 • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • B kategóriás jogosítvány

 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • helyismeret
 • rendezvények szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat

 A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Motivációs levél a közösségi életre vonatkozó elképzelésekről, a megvalósítandó programokról.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje2023. április 28.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Tóthné Kriszt Judit polgármester nyújt a 24/418-543-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Szigetcsép Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2317 Szigetcsép Szabadság u. 2.) Kérjük a borítékon feltűntetni a „Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére” című megnevezést.

- Elektronikusan a titkarsag@szigetcsep.hu e-mail címre történő megküldésével, a tárgyban kérjük feltüntetni „Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére”

- Személyesen: Szigetcsép Községi Önkormányzat (2317 Szigetcsép Szabadság u. 2.)

A pályázat elbírálásának módjaA pályázatok elbírálásáról a polgármester dönt. Az Önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje2023. május 3.


Előző cikkLakossági tájékoztatás - barnakőszén igényléssel kapcsolatban
Következő cikkMódosított tájékoztató - KUTAK VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSE