23
aug.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 1364/2018.

(VII. 27.) Korm. határozatban döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.
A határozat értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is
egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtés költségek viselésével összefüggésben.


Csak az nyújthat be támogatási igényt, akinek háztartása korábban még nem részesült téli rezsicsökkentésben. Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költséget. Az igény jogosultságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.
A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő lap és adatkezelési tájékoztató elérhető a www.szigetcsep.hu honlapon, illetve a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben. Az igénybejelentő lapokat személyesen vagy postán a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal címére (2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.) szíveskedjenek eljuttatni.
Az igénybejelentő lap benyújtásának határideje: 2018. október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentéseket az önkormányzat a Belügyminisztérium felé továbbítja.

Szigetcsép Községi Önkormányzat© 2013 Szigetcsep.hu / Minden jog fenntartva (C) the original authors.